Pieksämäen  kaupunki on yhdessä DIAK:n kanssa saanut ELY-rahoituksen SOTE-liikunta hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on liikuntapalvelujen lääketieteellistäminen ja SOTE:n hoitotyön liikunnallistaminen. Tieto liikunnan terveyshyödyistä on kiistatonta. Tässä hankkeessa kehitetään myös niin sanottuja sairausliikunta-interventioita - eli liikunnallisia täsmäiskuja jo olemassa olevien sairauksien hoidon tueksi. Hankkeessa PKO-järjestelmää jatkokehitetään yhteistyössä niin, että sen avulla voidaan hallita muun muassa liikuntainterventioiden tilaus ja ryhmien kapasiteetti. Järjestelmän avulla myös kerätään kustannusvaikuttavuuden mallintamisessa tarvittavat tiedot.