Solutos Oy 

Olemme kuntien kumppani hyvinvoinnin tuottamisessa mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluiden keinoin. 

Palveluihimme kuuluu sekä "perinteinen" vuokralääkäritoiminta, että laajemmat kehittämisprojektit. Kehittämistämme työkaluista (ks. tarkemmin Uutisia-osiosta) saadaan välitöntä ja konkreettista tukea päivittäiseen potilastyöhön*. Laajempia kehittämisprojekteja toteutamme lähtökohtaisesti seuraavan palvelukuvauksen mukaan:
  • palvelujärjestelmän nykytilan hahmottaminen kokonaisuutena – yli organisaatio ja budjettirajojen
  • kehittämissuunnitelman tekeminen
  • sovittujen mielenterveys- ja/tai päihdeyksikköjen toiminnan johtaminen ja kehittäminen erikoislääkärijohtoisesti viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen
  • sovittu määrä lääkäreiden ja muiden ammattiryhmien kliinistä työpanosta
  • kehittämistyön etenemisen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin

Meiltä kysytään usein oletteko konsultteja vai vuokralääkärifirma. Savolainen vastaus: molempia emmekä kumpaakaan. Konsultteihin verrattuna työmme vasta alkaa loppuraportin kirjoittamisesta. Tuemme Tilaajan lääkäriresursointia siten, että Tilaajan lääkärit voivat osallistua täysipainoisesti kehittämistyöhön. Lisäksi otamme vastuun kehittämishankkeen toimeenpanosta sovitun väestön tai työryhmän osalta. Vuokralääkäri-palveluita haluamme kehittää suuntaan, jossa myös vuokralääkärit voivat osallistua toiminnan kehittämiseen ja integroitua tiiviisti ja pitkäjänteisesti Tilaajan toimintaan. Ansaintalogiikkamme perustuu hankkeessa syntyneen hyödyn jakamiseen käyttämällä palveluiden kustannusvaikuttavuuden kehitykseen kytkettyä sopimusmallia.

* Selvyyden vuoksi maininta, että kyseessä ei ole kytkykauppa. Eli kunnat voivat hyödyntää kehittämiämme työkaluja myös itsenäisesti, ostamatta meiltä palvelutuotantoa. 

Uutisia